PRESSUPOST PARTICIPATIU

2022

Fins a 50.000€ en inversions

Consulta les propostes finalistes i desestimades Resultats de la votació

Fase 1.

Campanya informativa i presentació de propostes

ENVIA LA TEVA PROPOSTA!
(no hi ha límit d’edat per a la presentació de propostes) Ho pots fer de dues formes:

OPCIÓ 1
Per mitjà del web arbocencopina.cat
OPCIÓ 2

Dipositant la butlleta del tríptic en les bústies ubicades a:

  • - Ajuntament
  • - Biblioteca
  • - Casa de Cultura
Data límit per a la recollida de propostes: 13 de novembre

Fase 2.

Validació tècnica de les propostes recollides

Totes les propostes rebudes seran valorades pels serveis tècnics municipals per tal de comprovar si les actuacions compleixen els següents requisits:

  • Respectar el marc normatiu i legal existent
  • Ser de competència municipal
  • No contradir plans aprovats per l’Ajuntament
  • Ser realitzables tècnicament
  • No sobrepassar els 50.000€
  • Ser considerades una inversió
Què és una inversió?

És un bé inventariable que és permanent en el temps. Les potencials temàtiques d’una inversió poden ser molt diverses i van des de la construcció d’un equipament o la millora de l’espai públic fins a l’adquisició de mobiliari i la creació d’un web o aplicació. Totes les inversions han de ser iniciatives concretes i valorables econòmicament.

Finalitzada aquesta fase es publicarà un document amb les propostes vàlides i desestimades; en el cas d’aquestes últimes s’especificarà el motiu.

Fase 3.

Campanya informativa i presentació de propostes

En aquesta fase s’efectuarà el procés de votació final de les propostes.

La votació es farà de forma telemàtica.

Podran votar totes aquelles persones empadronades al municipi majors de 16 anys.

Descarrega’t el tríptic informatiu del procés participatiu